UA-78268554-1
Unacum - för skolutveckling

Unacum för skolutvecklig

är ett samarbete mellan

AnnaBe Utveckling & MaKeO utbildning.

 

Vi arbetar med att utveckla svensk skola!

 

Tillsammans har vi bred erfarenhet från skolans värld utifrån rollen som specialpedagog och rektor och av att driva förändringsarbete med fokus på:

 

  • elevhälsans arbete - från ett åtgärdande till ett förebyggande och främjande arbete.
  • tvärprofessionellt och kollegialt lärande i en lärande organisation.
  • systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

 

Vårt arbete är väl förankrat i skolans styrdokument, forskning och olika teorier om lärande som grund för förändring.

 

 

 

.

 

Unacum betyder tillsammans med.

 

Vi är övertygade om att skolutveckling inte kan ske genom ensamarbete utan det är något som lyckas bäst om vi gör det tillsammans.

För att utvecklas behöver vi ständigt sträva efter att få syn på det som fungerar bra men också det som kan fungera bättre.

Vi behöver synliggöra de små skillnaderna och förändra det som till slut kan göra hela skillnaden.

 

Vi arrangerar utbildningsdagar i både Göteborg och Stockholm och vi erbjuder även skräddarsydda utbildningsuppdrag.

Information om kommande öppna utbildningsdagar hittar du nedan.

 

Kontakta oss på unacumskolutveckling@gmail.com

Skolutveckling genom elevhälsa - Att komma igång

 

Utbildniningsdagen ger

dig/er stöd i att utveckla skolan

med utgångspunkt i samverkan

mellan elevhälsa och lärare. Utbildningsdagen fokuserar på

strategier för utveckling och

EHM - elevhälsomötet som en

främjande, förebyggande och

lärande och modell.

 

 

Mer information hittar

du/ni genom att klicka

på respektive inbjudan!

 

Välkommen

med din/er anmälan!

 

 

Skolutveckling genom elevhälsa - Att ta sig vidare

Utbildniningsdagen ger

dig/er fördjupad teoretiskt och

kunskap om EHM - elevhälsomötets struktur, innehåll och lärprocess

för att kunna ta tillvara på de

möjligheter som ett välfungerande elevhälsomötet (EHM) erbjuder.

 

Mer information hittar

du/ni genom att klicka

på respektive inbjudan!

 

 

Välkommen

med din/er anmälan!

Unacum - för skolutveckling

 

unacumskolutveckling@gmail.com

 

Anna Bengtsson

AnnaBe Utveckling

Maria Kempe Olsson

MaKeO Utbildning