UA-78268554-1
Skolutveckling & processtöd

Skolutveckling & processtöd

 

AnnaBe Utveckling erbjuder processtöd vid skoluveckling under kortare eller längre tid och i alla skeden av processen: initialt och i igångsättningsfasen, vid genomförande samt vid uppföljning och utvärdering.

 

Hör av Dig/Er för att diskutera ett upplägg!