UA-78268554-1
Handledning & coachning

Handledning och coaching är kraftfulla verktyg för utveckling av individer, grupper och organisationer. Båda verktygen bygger på en tilltro till människors inneboende förmåga och att processen måste utgå från den eller de personer som deltar i handledning eller coaching.

 

AnnaBe Utveckling erbjuder dessa tjänster vid enstaka tillfällen eller under längre perioder utifrån överenskommelse.

 

Handledning

Handledning kan ske individuellt eller i grupp och syftar till att ta tillvara och utveckla yrkesmässig kompetens. Handledning utgår från deltagarens/deltagarnas behov av kunskap. Handledning erbjuder reflektion kring yrkesvardagens handlingar och situationer för att åstadkomma möjligheter till utveckling, förändring och hanterbarhet.

 

 

Coaching

Jag är diplomerad coach enligt ICF (International Coach Federation) och följer deras riktlinjer. Precis som handledning kan coaching ske individuellt eller i grupp. Coaching är ett tydligt, målinriktat redskap för personlig och yrkesmässig utveckling.

 

Som coach blir jag din samarbetspartner som med hjälp av frågor hjälper dig att definiera mål och synliggöra och utforska möjligheter att komma vidare mot målet. Coaching är en mer handlings- och målfokuserad process än handledning.