UA-78268554-1
Föreläsning & workshop

Föreläsning

 

En föreläsning kan fungera som inspiration men även ingå som ett led i ett mer omfattande utvecklingsarbete över tid för att ge större effekt.

 

Föreläsningar jag har haft tidigare är exempelvis:

 

 • Från åtgärdande till förebyggande - framgångsrikt elevhälsoarbete i praktiken
 • Ett salutogent elevhälsoarbete i praktiken
 • En systemteoretisk modell för elevhälsoarbete i skolan
 • Samverkan i elevhälsoarbetet

 

Föreläsningar skräddarsys till innehåll och form utifrån önskemål och kan förutom ovanstående också handla om:

 

 • Skolutveckling
 • Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling
 • Inkludering och inkluderade lärmiljöer

 

Traditionellt bygger föreläsningsformen på envägskommunikation, men för mig är det viktigt att alltid ge utrymme för dialog och frågor.

 

Workshop

Genom en workshop skapas mer deltagaraktivitet genom en blandning av diskussion & dialog, praktiska övningar och föreläsningsmoment. En workshop skräddarsys alltid utifrån önskemål om innehåll och form. Förslag på workshops är:

 

 • Utveckla skolan genom att utveckla elevhälsoarbetet
 • Meningsfulla möten
 • Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
 • Ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete
 • Specialpedagogisk kompetens i hela skolan