UA-78268554-1
Om

Jag som driver AnnaBe Utveckling heter Anna Bengtsson och är:

 

  • specialpedagog som till stor del arbetar med verksamhetsutveckling
  • legitimerad lärare 1-7
  • coach
  • föreläsare
  • skribent

 

Jag har erfarenhet av och kunskap om att driva utvecklingsprocesser, både i klassrummet och på skolnivå, med elever såväl som med lärare, elevhälsans personal och givetvis rektor.

 

Jag grundar mitt arbetet på ett processtänkande. Det innebär att jag ser lärande som själva grunden för förändring, oavsett om det handlar om att bidra till enskilda elevers utveckling eller om det handlar om att utveckla skolan som helhet. Det betyder alltså att syftet med mitt arbetet i stort handlar om att bidra till lärprocesser på individ- , såväl som på grupp-, skol- och organisationsnivå.

 

Under de senaste åren har jag i mitt utvecklingsuppdrag som specialpedagog haft förmånen att delta i och driva utvecklingen av Bergsjöskolans arbete. Fokus har legat på att bygga en lärande organisation där utvecklandet av skolans elevhälsoarbete har ingått som en del. Som ett resultat har en ny tvärprofessionell modell för elevhälsoarbete organiserats fram = EHM - Elevhälsomötet.

 

Jag har en stark drivkraft och vilja att förändra skolan till en plats där alla elever kan utvecklas, må bra och lära optimalt. Inkludering och att skapa tillgängliga lärmiljöer är för mig en ledstjärna. Genom att organisera för förändring vet jag att det är möjligt!

You can never cross the ocean unless you have the courage to loose sight of the shore.