UA-78268554-1
Bok

EHM - Elevhälsomötet

 

Nu finns boken om EHM - elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell publicerad och till försäljning!

 

EHM är en strukturerad mötesmodell som kan bidra till en förskjutning från ett i första hand åtgärdande till ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete där fokus allt mer ligger på att utveckla och anpassa skolans lärmiljöer utifrån devisen att elevens framgång är skolans ansvar.

 

EHM innebär

 

  • kontinuerlig och tvärprofessionell samverkan.
  • en strukturerad samtalsmodell som skapar möjlighet att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande som grund för kommande "görande", dvs de insatser som planeras och ska genomföras.
  • att ett salutogent och kontextuellt perspektiv kommer fram.
  • att elevhälsan och den pedagogiska personalen samverkar kring alla elever i ett tidigt skede, inte enbart elever i behov av stöd i en åtgärdande fas.